ЕК обяви нови мерки в подкрепа на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

ЕК обяви нови мерки в подкрепа на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор

Акценти

  • На страните от ЕС ще бъде позволено да използват средства, останали неизползвани по програмите си за развитие на селските райони

ЕК обяви нов набор от мерки за подпомагане на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор в тази криза след избухването на коронавируса.

В предложената Coronavirus response investment initiative plus (+ CRII) от ЕК се въвежда изключителна гъвкавост и опростяване на използването на Европейските структурни и инвестиционни фондове, включително и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

По отношение на ЕЗФРСР, CRII + ще подкрепи:

  • – земеделските производители;
  • – селските райони;
  • – страните от ЕС чрез увеличение гъвкавостта при използването на тези средства.

Земеделските производители и други бенефициенти в политиката за развитие на селските райони ще могат да се възползват от заеми или гаранции до 200 000 евро при благоприятни условия. Част от това са ниски лихвени проценти или благоприятни схеми на плащане.

На страните от ЕС ще бъде позволено да използват средства, останали неизползвани по програмите си за развитие на селските райони (ПРСР), вместо да ги връщат обратно в бюджета на ЕС. Парите все пак ще трябва да се използват в рамките на съответната ПРСР.

Крайният срок за държавите от ЕС да представят тези доклади за прилагането на ПРСР се отлага. Дава се повече време на националните органи да ги съставят заедно.

Държавите от ЕС няма да трябва да изменят своите споразумения за партньорство, за да променят своите ПРСР, премахвайки някои административни процедури.

Комисията предлага допълнителна гъвкавост и опростяване на други инструменти на ОСП.

Удължаване на крайния срок за заявления за плащане на ОСП

Срокът ще бъде удължен с месец, от 15 май до 15 юни 2020 г. Предлага се повече време на земеделските производители да попълнят заявлението си както за директни плащания, така и за плащания за развитие на селските райони.

По-висок аванс на плащанията

За да увеличи паричния поток на земеделските производители, Комисията ще увеличи авансовите плащания на директните плащания (от 50% до 70%) и плащанията за развитие на селските райони (от 75% на 85%). Земеделските производители ще започнат да получават тези аванси от средата на октомври.

Намаляване на физическите проверки на място и свободния ход на изискванията за определяне на времето

Страните от ЕС трябва да извършват проверки, за да гарантират, че са изпълнени условията за допустимост. В настоящите изключителни обстоятелства обаче е от съществено значение да се сведе до минимум физическият контакт между фермерите и инспекторите, извършващи проверките. Тази мярка ще помогне да се намали административната тежест и да се избегнат ненужни забавяния.

 

За автора

Сродни публикации