ЕК ни плаши със съд заради географските означения » Съвети в земеделието

декември 03, 2021

ЕК ни плаши със съд заради географските означения

Акценти

  • Страната ни има на разположение два месеца, за да отговори на доводите на Комисията

С официално уведомително писмо Комисията призова за отмяна на закона

Днес Европейската комисия (ЕК) призова страната ни да отмени националната си уредба относно географските означения. У нас Закона за марките и географските означения е влязъл в сила от 1 септември 1999 г. От 2008 г. се поддържа националния регистър на географските означения за селскостопанските продукти и храни.

Според ЕК националната закрила на географските означения не е съвместима с правото на ЕС относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (Регламент (ЕС) № 1151/2012). В прессъобщението пише още, че правната уредба на ЕС предвижда единна и изчерпателна система на закрила на географските означения, попадащи в нейното приложно поле. Още през 2007 г. от датата на присъединяването ни към ЕС, България е трябвало да сложи край на тази национална система за регистрация. Съществуващите национални географски означения е можело да бъдат защитавани само за срок от 12 месеца след датата на присъединяване. Това е било възможно, ако през този ограничен период е било подадено заявление на ниво ЕС.

С официално уведомително писмо ЕК започна производството за установяване на нарушение. Писмото е изпратено на българските органи още през януари 2018 г. Сега страната ни има на разположение два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай тя може да реши да сезира Съда на ЕС.

 

Сродни публикации