Експерти ще представят добри практики за растителна защита и торене на костилкови овощни култури » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Експерти ще представят добри практики за растителна защита и торене на костилкови овощни култури

Акценти

  • На инспекторите от дирекцията ще им бъдат зададени въпроси, свързани с оценката на риска в земеделските стопанства

Представят добрите практики за растителна защита и торене на костилкови овощни видове култури.

Събитието ще се състои в Габрово на 11 юли 2019 г. Представители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ще изнесат презентация. Темата ще бъде „Оценка на риска в земеделските стопанства и изисквания при наемане на работници“.

На семинара доц. д-р Кирил Славов ще запознае присъстващите със създаването на костилкови овощни видове култури и методите за растителна защита и торене.

Инспектори от дирекцията ще отговарят на въпроси, свързани с оценка на риска в земеделските стопанства.

Мероприятието ще се проведе в Габрово, улица „Брянска“ № 30, залата на Габровска търговско-промишлена палата.

 

За автора

Сродни публикации