Експерти провериха 54 поречия на реки » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Експерти провериха 54 поречия на реки

Акценти

 • До 30 април 2019 г. е трябвало да бъде организирано почистването на речните легла

Почистени са 17 нерегламентирани замърсявания.

През последните дни станаха няколко наводнения заради обилните дъждове. Реки излязоха от коритата си, а язовир преля. Експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите(РИОСВ) – Велико Търново са проверили чистотата на коритата на реките и прилежащите им територии. Това се е случило в 14 общини в региона.

До 30 април 2019 г. е трябвало да бъде организирано почистването на речните легла. Това е разпоредено с предписание към кметовете, което са получили още през месец февруари. Било е необходимо да се почистят и прилежащите земи около реките и да се извозят отпадъците до съоръжения за тяхното третиране.

През месец май са проверени 54 участъка от поречията на следните реки:

 • Плачковска;
 • Тревненска;
 • Станчовска;
 • Елийска;
 • Янтра;
 • Росица;
 • Белица;
 • Стара река;
 • Каменица;
 • Видима;
 • Елия;
 • Студена река;
 • Лесичарка;
 • Златаришка;
 • Голяма река;
 • Лефеджа;
 • Константинска;
 • Мийковска
 • Еленска;
 • Дряновска;
 • Андъка;
 • Синкавица;
 • Лопушница;
 • Боазка.

При проверките не са констатирани замърсявания с отпадъци в по-голямата част от инспектираните участъци. Почистени са 17 нерегламентирани замърсявания в заливаемата зона на някои реки.

Такива е имало в:

 • Белица в землището на Килифарево. Там са почистени 5 замърсявания;
 • Белица в землището на Дебелец, почистени са 3 замърсявания;
 • Росица в землището на с. Ресен, почистените замърсявания са 2;
 • Стара река в землището на с. Сливовица, почистено е 1 замърсяване;
 • реките Янтра и Синкавица в землището на Габрово, почистени са 6 замърсявания.

Проверени са и дерета в селата Царевец, Козловец, Козаревец, Добри дял, Нейковско дере в с. Нейковци, Биюкдере в с. Асеново. Ще бъде съставен акт за установено замърсяване с битови отпадъци в коритото на последното.

 

Сродни публикации