Експерти от РИОСВ – Монтана проверяват пунктовете за изкупуване на охлюви » Съвети в земеделието

юли 31, 2021

Експерти от РИОСВ – Монтана проверяват пунктовете за изкупуване на охлюви

Акценти

  • Необходимо е вкземплярите да са с размери над 28 мм диаметър на черупките

Вече започна събирането и изкупуването на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане.

За изкупуване и търговия на градински и лозов охлюв вече има 37 регистрирани пункта, които попадат под контрола на РИОСВ – Монтана. От тях 33 пункта са на територията на област Монтана и 4 на територията на област Видин.

От 10 май започна периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане. Той ще продължи до 30 юни 2019 година включително.

Със Заповед №-РД-361/09.04.2004 г. на министъра на околната среда и водите е урегулирана дейността по събиране от природата и изкупуване с цел търговия и износ на живи охлюви, черупки и месо. Разписаното в нея урежда и фирменото им отглеждане. В Приложение № 4 на Закона за биологичното разнообразие попадат градинският охлюв (Helix pomatia) и лозовият охлюв (Helix lucorum).

Предвидено е експерти от РИОСВ – Монтана да проверяват работата на пунктовете за изкупуване на охлюви. Целта е да се установи спазват ли се изискванията, разписани в горепосочената заповед.

Необходимо е вкземплярите да са с размери над 28 мм диаметър на черупките. Ангажимент на отговорниците на изкупвателните пунктове е да осигурят хладни или хладилни помещения за съхраняване на охлювите. Трябва да бъде осигуре подходящ амбалаж и калибровъчни сита за отделяне на маломерните. Задължително е те да бъдат връщани обратно в природата. За целта трябва да се изберат подходящи места.

Предвидени са и глоби за нарушителите. Те са в размер от 100 до 1 000 лв. На юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 200 до 5 000 лева. Размерът на глобите е съгласно разпоредбите на чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие.

Ако до 30 юни останат неизнесени количества, то лицата са длъжни да декларират в РИОСВ – Монтана количествата в складовете. Това трябва да се случи до 5 юли 2019 г. След проверка от страна на инспекцията се съставя протокол, необходим пред МОСВ за издаване на удостоверения за износ.

 

Сродни публикации