Екоминистерството ще глоби "Напоителни системи" » Съвети в земеделието

юни 16, 2021

Екоминистерството ще глоби „Напоителни системи“

Акценти

  • Инспектори провериха причините за екокатастрофа по поречието на река Въча в района на Кричим

Започва административно-наказателна процедура към „Напоителни системи“ АД за неспазване изискванията на графика, утвърден от МЗХГ за осигуряване екологичния минимум за оводняване на река Въча.

Това съобщи зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков на среща при областния управител на Пловдив Дани Каназирева. Срещата се състоя във връзка със ситуацията в реката след спирането на работата на ВЕЦ „Въча 1“ и ВЕЦ „Въча 2“.

Спирането е по искане на НЕК АД за извършване на ремонт. Съгласно утвърдения от МОСВ график за периода от 18.11 до 21.11 2018 г. ВЕЦ „Кричим“, посредством водохващане на „Напоителни системи“ АД, трябва да осигурява 18 часа в денонощието количества за поддържане на екологичния минимум в реката.

На срещата присъстваха и представители на:

  • – НЕК ЕАД;
  • – на „Напоителни системи“;
  • – на рибарски сдружения;
  • – кмета на град Кричим Атанас Калчев.

По време на срещата бяха дискутирани въпроси, свързани с необходимостта от непрекъснатото оводняване на коритото на реката посредством работата на ВЕЦ-овете.

Присъстващите бяха запознати с резултатите от извършените проверки на място от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. При проверка на водохващането на „Напоителни системи“ от река Въча беше установено, че по данни от дневника на 18.11.2019 г. за оводняване на коритото са пропуснати 271 920 куб. м, което е приблизително 4,8 куб.м/сек.

На 19 ноември пропуснатите количества за оводняване на коритото на реката са 77 550 куб. м или 1,2 куб.м/сек. Това е нарушение на режимния график. Според него за оводняване на реката от язовир Кричим  е необходимо да бъдат пропускани минимум 5 куб.м/сек. На 20-ти ноември няма отразени пропуснати водни количества. Липсва и монтирано измервателно устройство от „Напоителни системи“.

Участниците в срещата решиха да бъде възложено хидроложко проучване. Така ще бъде гарантиран екологичният минимум в река Вит в границите на населеното място. Зам.- министър Живков увери, че в бъдеще МОСВ ще съгласува измененията в графика с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, за да бъде запазено биологичното разнообразие, както и постоянното обезпечаване на 5 куб.м/сек.

 

За автора

Сродни публикации