Екипи на МЗХГ и ДФЗ следят за неправомернo палене на стърнища » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Екипи на МЗХГ и ДФЗ следят за неправомернo палене на стърнища

Акценти

  • Предвидено е служителите да бъдат в непрекъсната връзка с Регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението"

През изминалата седмица в ДФ „Земеделие“ са подадени сигнали за запалени стърнища.

По тази причина са сформирани съвместни групи. В тях участват служители от областните дирекции на МЗХГ и на ДФЗ. Те трябва да следят за неправомерно палене на стърнища на територията на цялата страна. Екипите даваха дежурства и през изминалите почивни дни.

Предвидено е служителите да бъдат в непрекъсната връзка с Регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“. Паралелно с това те ще получават информация от подадени сигнали на тел. 112 за подобни незаконни действия.

От ДФЗ припомнят, че паленето на стърнища е забранено и подобни действия се санкционират. Съгласно Закона за опазване на земеделските земи санкцията за първо нарушение е от 1500 до 6000 лв. Глобите за повторно нарушения са по-високи – от 2000 до 12 000 лв. Изгарянето на стърнища е нарушение на основно изискване за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Това е и част от изискванията за кръстосано съответствие. Спазването им е задължително условие, за да могат земеделските стопани да получат пълния размер на директните си плащания. Съгласно изискванията на европейското законодателство санкцията при неизпълнение на стандартите може да стане причина за цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане в продължение на една или повече календарни години.

 

Сродни публикации