Екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението” са готови за действия » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

Екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението” са готови за действия

Екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението” са готови за действия при горски пожари, както и за пожаро-спасителни операции във високи и трудно достъпни места. Това каза комисар Тихомир Тотев, началник на „Пожарна безопасност и защита на населението” във Варна. През тази година са получени шест нови пожарни автомобила, които са предназначени именно за превенция на горските пожари и успешното им ликвидиране. Новите автомобили ще помогнат много в борбата с горските пожари, подчерта комисар Тотев. Целогодишно се провежда обучение на състава по различни теми. По план в обучението, всяка година, от месец април се включва подготовка по темата за ликвидиране на мащабни горски пожари. По информация на комисар Тотев, още през месец февруари започват съвместни с Регионална дирекция по горите / РДГ /работни съвещания, на които се приемат оперативни програми за опазване на горите. За 2014 година този етап е преминал. Съгласувани са всички планове за защита на Държавните горски стопанства, лесничействата и ловните стопанства. Приета е регионалната програма за горите. Съвместно с полицията и с охраната при РДГ, която има отношение към предотвратяване кражбата на дървесина, са набелязани съвместни проверки. От ПБЗН ще бъде стриктно наблюдавано дали се спазва забраната за палене на огън през пожароопасния сезон и дали това се прави само на определените от Горските стопанства места.

 

За автора

Сродни публикации