Еднодневните трудови договори за полска работа - и онлайн » Съвети в земеделието

септември 28, 2023

Еднодневните трудови договори за полска работа – и онлайн

Акценти

  • Наетите чрез еднодневен трудов договор не губят социалните си осигурителни права

Еднодневните трудови договори ще могат да се правят и онлайн, съобщиха от МЗХГ.

Електронната услуга се въвежда заради извънредната епидемична ситуация у нас и мерките срещу COVID-19.

Земеделските стопани ще могат да се регистрират в системата за еднодневни трудови договори от дома си, като изпратят нужните документи на дирекция „Инспекция по труда”. Целта на системата е да облекчи земеделските производители и хората, които предстои да обработват нови култури. Включените от 2019 г. в регистъра фермери, при които няма промяна във вида на обработваните култури, могат да използват системата както до момента.

За новите потребители е задължително да изпратят имейл до дирекция „Инспекция по труда” с писмо, получено по електронната поща от съотвената служба „Земеделие”, която е извършила регистрацията. То трябва да я потвърди и да посочи датата на извършване.

Земеделските стопани трябва да предоставят и данни за културите:

  • – които ще обработват;
  • – за които е поискана регистрация както и за декарите обработваема площ.

Наетите чрез еднодневен трудов договор не губят социалните си осигурителни права. Те могат едновременно да работят и получават обезщетения за безработица и социални помощи.

 

За автора

Сродни публикации