Едновременно вредим на биоразнообразието и търсим решение на проблема » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Едновременно вредим на биоразнообразието и търсим решение на проблема

Акценти

  • Упадъкът на биоразнообразието и нарушенията в екосистемите повишават риска от изчезване на някои животни

Колкото и да е неприятно да с го признаем, ние, хората сме виновни за голяма час от негативните промени в природата

Напоследък сред често коментираните теми е и тази за спада в биоразнообразието. За съжаление такъв се наблюдава в цял свят. Той създава пречки за производството на различни храни. Именно многообразието от растителни култури и животни е застрашено заради промените в климата, а и не само.

Експерти от Организацията по прехрана и земеделие към ООН констатираха спад на биоразнообразието, които е на три нива: екосистеми, генетика и видове. Именно богатото разнообразие в тези направления подпомага земеделските стопани да развиват успешно животновъдството и производството на селскостопански култури. Така се създават, развиват и гарантират сигурни източници на храни за идните години.

Упадъкът на биоразнообразието и нарушенията в екосистемите повишават риска от изчезване на някои животни. С намаляването на насекомите се забелязва и спад в разнообразието на растителните видове. Заради него негативните последствия достигат и останалата част от животинския свят. Според прогнозите недостига на опрашители в бъдеще ще доведе до спад в производството на различни растителни култури. Това ще засегне не само изхранването на хората, но и на животните.

Важно е да се обърне внимание не само на климатичните промени, но и на ежедневните ни практики, които носейки печалба, нанасят много големи вреди на бъдещето ни. Свръх култивирането и употребата на пестициди са може би едни от дейностите, за които знаем, че вредят, но въпреки това не преустановяваме.

 

Сродни публикации