Една организация ще регулира сектор „Тютюн” » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Една организация ще регулира сектор „Тютюн”

Едно обединение да регулира сектор „Тютюн” – това е една от промените, които Министерството на земеделието и храните планира да въведе с изменения в Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Промените ще регламентират отношенията между производителите и преработвателите. Това е съобщил Георги Ралчев, държавен експерт във ведомството на среща в министерството с представители на браншовите организации на производители от сектора, цитиран от пресцентъра на МЗХ.

Подготвените промени са насочени към подобряване на качеството на произвеждания у нас тютюн. Един от механизмите за това е прилагане и спазване на минимални качествени изисквания, които да гарантират производството на качествена суровина. Министерството подготвя информационна брошура, в която ще бъдат разяснени точните критерии, за да могат земеделските стопани да спазват и прилагат тези изисквания.

Създаването на регистри на производителите и търговците на тютюн и на надбраншово обединение, което да регламентира  и внесе яснота по отношение на взаимоотношенията от производството до търговията на суровина, е друга промяна, която ще залегне в закона.

Георги Ралчев информира участниците в срещата, че срокът за вписването в Регистъра на тютюна за Кампания 2013 г. се удължава с един месец – до 15 юни 2014 г.

Припомняме, че в началото на годината имаше протести на тютюнопроизводители, заради ниските изкупни цени и забавената кампания. Управляващите отговориха с предложение за промени в закона, които да отменят постигнатата либерализация на сектора. Те обещаха регистър за производителите, регистър за изкупвачите и въвеждането на минимални изкупни цени.

 

За автора

Сродни публикации