Един от приоритетите на МЗХ е ограничаването на незаконната сеч на дървесина » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Един от приоритетите на МЗХ е ограничаването на незаконната сеч на дървесина

Един от приоритетите на Министерството на земеделието и храните е ограничаването на незаконната сеч на дървесина и в тази връзка МЗХ следва пакет от различни мерки за справяне с проблема, разписани в програмната декларация на правителството.

Първата мярка е свързана с транспорта на дървесината и внедряването на електронна система за отчитане на движещите се превозни средства с дървесина. Друга мярка е насочена към нарушения, извършвани в горите. В тази част се предвижда увеличаване на вътрешния контрол на държавните горски предприятия чрез отделянето на допълнителни човешки и финансов ресурс. Третата мярка е засилен контрол върху крайните точки, до които достига дървесината.

 

За автора

Сродни публикации