Европейският парламент поиска по-строги правила за защита на пчелите от пестициди » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Европейският парламент поиска по-строги правила за защита на пчелите от пестициди

Акценти

  • Насоките на ЕОБХ описват как пестицидите трябва да бъдат тествани, за да се оцени адекватно тяхното остро и хронично въздействие върху пчелите

Евродепутатите отхвърлиха занижените мерки от държавите членки и поискаха от Комисията да предложи нови и по-строги правила за защита на пчелите.

Проектопредложението на Европейската комисия имаше за цел да включи в правото на ЕС насоките от 2013 г. на Европейския орган за безопасност на храните за намаляване на употребата на пестициди, които вредят на пчелите. Насоките на ЕОБХ описват как пестицидите трябва да бъдат тествани, за да се оцени адекватно тяхното остро и хронично въздействие върху пчелите. Пестицидите трябваше да останат на пазара само при условие, че успешно преминат тези нови тестове.

Повечето държави членки на ЕС се противопоставиха на разпоредбите, принуждавайки Комисията да направи компромис и да задържи само тези, които защитават пчелите от остро токсично излагане.

Съгласно резолюцията на Парламента е недопустимо държавите членки да се противопоставят на пълното прилагане на насоките от 2013 г. на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) спрямо пчелите.

Предложените мерки въвеждат промени само по отношение на проблема с острата токсичност за пчелите. Те  не засягат проблема с хроничната токсичност при медоносните пчели, както и при земните и самотните пчели. Освен това текстът на Комисията не представя най-новите развития в областта на научните и технически познания и не би променил нивото на защита, което вече съществува, се казва в текста на приетата резолюция.

Евродепутатите също така подчертават, че Европейската комисия не е трябвало да отстъпва, а да използва пълноценно своите правомощия. 16-те държави членки, възпрепятстващи прилагането на критериите за защита на пчелите, не формират квалифицирано мнозинство.

Резолюцията призовава Комисията да представи ново законодателство въз основа на най-новите научни и технически познания.

Цитат

„Като се противопоставихме на твърде ниските критерии за оценка на опасността от пестициди за пчелите, искахме да зададем един прост въпрос. Сериозно ли опазваме околната среда? Сериозно ли защитаваме живите организми? Сериозни ли сме за Зелената сделка? “. Това заяви председателят на комисията по околна среда Паскал Канфин (Обнови Европа, Франция).

„Резултатът е много ясен. Благодарение на нашата мобилизация много голяма част от Европейския парламент отхвърли слабото предложение за защита на пчелите. Сега се обръщаме към Комисията да  преразгледа и да ни представи нов проект за законодателни мерки, които премахват най-опасните пестициди за пчелите“, добави той.

Допълнителна информация

Според Комисията има „драстичен спад в появата и разнообразието на всички видове европейски диви насекоми опрашители, включително:

  • – диви пчели;
  • – сирфидни мухи;
  • – пеперуди;
  • – молци.

Множество видове опрашители са изчезнали или са застрашени от изчезване “.

Само в ЕС около 84% от видовете култури и 78% от дивите цветя зависят, поне отчасти, от опрашване от животните. Почти 15 милиарда евро от годишната продукция на ЕС в селското стопанство директно се приписват на опрашители от насекоми.

 

За автора

Сродни публикации