Европейската сметна палата публикува Специален доклад относно емисиите на парникови газове » Съвети в земеделието

април 16, 2021

Европейската сметна палата публикува Специален доклад относно емисиите на парникови газове

ЕС участва в глобалните усилия за намаляване на емисиите на парникови газове.

Европейският съюз си е поставил за цел до 2020 г. да намали емисиите си с 20 %, с 40 % до 2030 г. и с 80 – 95 % до 2050 г.

Комисията отговаря за:

  • – прегледа на докладваните данни от държавите членки относно текущите и прогнозните емисии;
  • – предлагането на политики и мерки на ЕС за постигане на целите за намаляване на емисиите.

ЕСП установи, че данните за емисиите в ЕС се докладват по подходящ начин, но че ЕС се нуждае от по-качествена информация за бъдещото намаляване на емисиите на парникови газове.

ЕСП отправя препоръки, насочени към подобряване на процедурата на Комисията за преглед на данните за емисиите на парникови газове за:

  • – сектора на земеползването;
  • – промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС) и на рамката за бъдещо намаляване на емисиите.

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.

 

За автора

Сродни публикации