Европейската комисия позволи 70% от субсидиите за директни плащания в аванс » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Европейската комисия позволи 70% от субсидиите за директни плащания в аванс

Акценти

  • Одобрена е и мярка за намаляването на броя на физическите проверки на място

ЕК прие две мерки за подпомагане на хранително-вкусовия сектор.

Мерките ще увеличат паричния поток на земеделските производители и ще намалят административната тежест за националните, регионалните власти и за земеделските производители в тези особено трудни моменти.

Комисията прие по-големи авансови плащания за земеделските производители.

Това ще увеличи авансовите плащания за:

  • – директни плащания (от 50% до 70%) ;
  • – плащания за развитие на селските райони (от 75% до 85%).

Земеделските производители ще започнат да получават тези аванси от средата на октомври. Като допълнителна гъвкавост държавите-членки ще могат да плащат на земеделските производители преди да финализират всички проверки на място.

Втората мярка, приета днес, намалява броя на физическите проверки на място.

Държавите от ЕС трябва да извършват проверки, за да гарантират, че са изпълнени условията за допустимост. В настоящите изключителни обстоятелства обаче е от съществено значение да се сведе до минимум физическият контакт между фермерите и инспекторите, извършващи проверките.

Общият брой на проверките, които трябва да бъдат извършени, е намален за преобладаващата част от бюджета на ОСП от 5% на 3% (за директни плащания и мерки за развитие на селските райони). Комисията също така предоставя гъвкавост по отношение на сроковете на проверките. Така ще се позволи на държавите-членки да използват най-ефективно ресурсите при спазване на правилата за задържане.

Държавите-членки ще могат да използват алтернативни източници на информация, за да заменят традиционните посещения във фермата. Комисията насърчава използването на нови технологии, например за разширяване на използването на сателитни снимки за проверка на селскостопанската активност на полето или географски маркирани снимки, за да се докаже, че са направени инвестиции. Тази мярка ще помогне да се намали административната тежест и да се избегнат ненужни забавяния при обработката на заявленията за помощ, за да се гарантира, че помощта се изплаща на земеделските стопани в най-кратки срокове.

 

За автора

Сродни публикации