Европейската комисия възстанови на България нови 290 млн. лева по ПРСР » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Европейската комисия възстанови на България нови 290 млн. лева по ПРСР

Възстановените средства са от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Те са по извършени от ДФ „Земеделие” (ДФЗ) плащания в периода 16 октомври 31 декември 2013 г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). От тях 28 051 831 лв. са по така наречените „зелени мерки” на ПРСР, а други 172 687 161 лв. – по общински проекти.

Така общатавъзстановена на България сума от началото на годината по двата основни земеделски фонда, които ДФЗ администрира – ЕЗФРСР и Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) – надхвърли 1 240 000 000 лв. Благодарение на упоритата работа на ръководството на ДФЗ, ЕК за пореден път преведе парите във възможно най-кратки срокове. Те са платени по сметката за европейски средства на ДФЗ, която е част от единната сметка в обхвата на фискалния резерв.
 

За автора

Сродни публикации