Европа се стреми към БИО, ние ... не толкова » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Европа се стреми към БИО, ние … не толкова

Акценти

 • В Австрия биологичните площи са 23,4% от общата използвана земеделска земя

По последни данни на Евростат, в ЕС площите за биологично производство през 2017 г. са се увеличили до 12,6 милиона хектара. Тази цифра представлява 7% от общата използвана земеделска площ. За период от 5 години, а именно от 2012 до 2017 г., отчетеният ръст е 25 %.

В посочените площи се включват площите в период на преход и тези, преминали периода на преход. Голяма част от европейските страни оценяват предимствата на биологичния метод на производство, което е видно и от цифрите, посочени по-долу. Биологичното земеделие включва набор от мерки и методи на производство, насочени към опазване на оклната среда и разумното използване на ресурси. При него се предпочитат механичните методи на обработка, които запазват качествата на продукцията. Употребата на пестициди също се свежда до минимум.

В ЕС страните, които имат най-висок дял на биологични площи са:

 • Австрия – 23,4% от общата използвана земеделска земя;
 • Естония – 19,6% от общата използвана земеделска земя;
 • Швеция – 19,2% от общата използвана земеделска земя;
 • Италия – 14,9% от общата използвана земеделска земя;
 • Чехия – 14,1% от общата използвана земеделска земя;
 • Латвия – 13,9% от общата използвана земеделска земя;
 • Финландия – 11,4% от общата използвана земеделска земя.
Агенция за биологична сертификация ООД

Под 10% е дела на биологичните площи в следите страни от ЕС:

 • Великобритания – 2.9% от общата използвана земеделска земя;
 • България – 2,7% от общата използвана земеделска земя;
 • Румъния – 1,9% от общата използвана земеделска земя;
 • Ирландия – 1,7% от общата използвана земеделска земя;
 • Исландия – 0,4% от общата използвана земеделска земя;
 • Малта – 0,4% от общата използвана земеделска земя.

Според събраните данни от 31 европейски страни, България се нарежда на пето място … отзад напред.

 

Сродни публикации