Европа разширява пазарите си чрез споразумение с Меркосур » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Европа разширява пазарите си чрез споразумение с Меркосур

Акценти

  • Правни гаранции ще защитават от имитация 357 висококачествени европейски храни и напитки, признати за географски означения

Земеделските стопани ще имат възможност да увеличат броя на търговските си партньори.

На 28 юни 2019 г. Европейският съюз и Меркосур (най-голямото междудържавно обединение в Южна Америка) постигнаха политическо споразумение за амбициозно, балансирано и всеобхватно търговско споразумение. С новата търговска рамка –се очертава по-широкия обхват на споразумението за асоцииране между двата региона. Така ще се консолидира стратегическо, политическо и икономическо партньорство. Ще се създадат значителни възможности за устойчив растеж и от двете страни. Паралелно с това ще се осигури защита на околната среда, интересите на потребителите в ЕС и чувствителните икономически сектори.

ЕС е първият основен партньор за сключване на търговски договор с Меркосур, блок, включващ Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. От сключеното споразумение ще възникнат ясни ангажименти и за двата региона. Те ще трябва да упражняват международната търговия, основана на правила. Освен това европейските предприятия ще получат сериозна преднина.

Споразумението подкрепя най-високите стандарти за безопасност на храните и защитата на потребителите. То акцентира и върху принципа на предпазливост по отношение на правилата за безопасност на храните и околната среда. В него се съдържат конкретни ангажименти относно правата на труд и опазването на околната среда, включително прилагането на Парижкото споразумение за климата и съответните правила за прилагане.

Според председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер чрез този търговски договор страните от Меркосур ще отворят пазарите си за ЕС. Това неминуемо ще се отрази положително върху компаниите от двете страни на Атлантика. След сключеното споразумение ще се създаде пазар от 780 млн. души, който предоставя огромни възможности за бизнеса и работниците от ЕС. Споразумението ще спести на европейските компании над 4 млрд. евро годишни мита на границата.

Фил Хоган, комисар по земеделието и развитието на селските райони, също подкрепи споразумението. Той коментира, че чрез него ще се осигурят предимства и нови възможности и за европейските земеделски стопани. Европейската селскостопанска продукция ще получи защита в страните от Меркосур, където европейската продукция вече ще може да бъде изнасяна.

С цел да се посрещнат предизвикателствата от това споразумение е предвидено да бъдат въведени квоти за селскостопанските продукти. Така ще се осигури защита и ще се елиминира опасността чужди продукти да наводнят пазара в ЕС и да застрашат препитанието на европейските земеделци.

Основни характеристики на търговското споразумение между ЕС и Меркосур

Благодарение на сключеното споразумение между ЕС и Меркосур ще бъдат премахнати по-голямата част от тарифите за износ. Ще се подпомогне увеличаването на експорта на продукцията от промишлените сектори на ЕС. Тук попадат: автомобилите, автомобилните части, машините, химикалите, фармацевтичните продукти, дрехите и обувките, трикотажните платове.

Секторът на хранително-вкусовата промишленост на ЕС ще спечели от намаляването на съществуващите високи тарифи за Меркосур. Силно облагодетелствани от това ще бъдат производителите на шоколадови бонбони и сладкарски изделия, вина, спиртни напитки, безалкохолни напитки. Споразумението също така ще предостави безмитен достъп, определящ квоти за млечните продукти на ЕС и по-специално за сирената.

Страните от Меркосур ще въведат правни гаранции, защитаващи от имитация 357 висококачествени европейски храни и напитки, признати за географски означения.

Благодарение на споразумението ще се осигурят нови възможности за бизнес в Меркосур за компании от ЕС, които продават по правителствени договори, и на доставчици на услуги в секторите на информационните технологии, телекомуникациите и транспорта. Ще се опростят граничните проверки, ще се намали бюрокрацията и ще се ограничи използването на експортни такси от страните от Меркосур. Ползи ще има и за по-малките компании от двете страни. Те ще имат достъп до нова онлайн платформа, която предоставя цялата необходима информация.

Множество са ползите от споразумението, което ще насърчи и високите стандарти. ЕС и Меркосур ще се ангажират с ефективно прилагане на Парижкото споразумение за климата. Няма да бъдат неглижирани въпроси като устойчивото управление и опазване на горите, зачитането на трудовите права и насърчаването на отговорно бизнес поведение. Споразумението ще предвиди и нов форум, който да работи в тясно сътрудничество за по-устойчив подход към селското стопанство.

Стандартите на ЕС за безопасност на храните ще останат непроменени и целият внос ще трябва да отговаря на тях.

 

За автора

Сродни публикации