Европа инвестира в създаването на нови работни места » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Европа инвестира в създаването на нови работни места

Акценти

  • До 2020 г. планът „Юнкер“ ще създаде 1,4 млн. работни места и ще увеличи БВП на ЕС с 1,3%

Все повече малки и средни предприятия ще имат достъп до финансиране.

Близо 952 000 малки и средни предприятия (МСП) от държавите-членки на ЕС ще имат възможността да се възползват от достъп до финансиране. Към този месец одобрените по плана „Юнкер“ сделки възлизат на 75 млрд. евро. Те засягат всички 28 държави-членки.

По настоящем, страните, които попадат в топ 5 на инвестициите, извършени заради БВП, са Гърция, Естония, България, Португалия и Латвия.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) одобри финансиране в размер на 55,2 млрд. евро за инфраструктурни и иновационни проекти, които следва да генерират допълнителни инвестиции от 252,5 млрд. евро. От своя страна Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от групата на ЕИБ, е одобрил 19,8 млрд. евро за споразумения с банки посредници и фондове за финансиране на МСП. Те се очаква да генерират още 155,9 млрд. евро допълнителни инвестиции.

Въз основа на одобрените до юли 2018 г. проекти Комисията и ЕИБ изчисляват, че планът „Юнкер“ вече е подкрепил 750 000 работни места и е увеличил БВП на ЕС с 0,6%. До 2020 г. планът „Юнкер“ ще създаде 1,4 млн. работни места и ще увеличи БВП на ЕС с 1,3%.

Каква е целта на плана „Юнкер“?

Планът „Юнкер“ всъщност се фокусира върху укрепването на европейските инвестиции за създаване на работни места и растеж. За целта е необходимо по-интелигентно използване на новите и съществуващи финансови ресурси. Важно е да бъдат премахнати пречките пред инвестициите и да се осигури видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е централният стълб на плана Юнкер. Той осигурява гаранция за първата загуба, позволяваща на ЕИБ да инвестира в повече, често по-рискови проекти.

На 6 юни 2018 г. Комисията предложи за следващия дългосрочен бюджет на ЕС 2021—2027 г. да бъде създадена програма InvestEU. Тя следва да осигурява финансиране под формата на заеми и гаранции под един покрив. Новата програма ще се състои от фонд InvestEU, консултативен център InvestEU и портал InvestEU. След преговори с държавите-членки на 18 април Европейският парламент даде зелена светлина на програмата InvestEU.

 

Сродни публикации