Европа е гладна за зеле » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

Европа е гладна за зеле

Акценти

  • В Холандия площите с културата са намалели драстично спрямо 2017 г.

Кипи работата по прибирането на реколтата, а търсенето по пазарите не спира

В Холандия земеделските производители отчитат ръст в цените на зелето още от юни месец тази година. През последните седмици тази тенденция става все по-осезаема. За това спомага и увеличеното търсене. Сега фермерите са заети с прибирането на реколтата, а предлаганите количества зеле са ограничени. От своя страна клиентите купуват все повече и повече и количествата намаляват още.

Интересното е, че потребителите в различните държави никак не си приличат в предпочитанията си. Общото, разбира се, е зелето, но ако във Великобритания търсят малки глави, то в Германия е точно обраното.

Сега цените са формирани основно на базата на предварителните прогнози. Все още не е ясно какви ще бъдат евентуалните доходи за сезона 2018-2019. Земеделските стопани споделят, че ако метеорологичните условия останат благоприятни, зелето ще продължи да се развива. В този случай добивът ще приключи през декември. Чак след това ще стане ясно какво реално е количеството на прибраната реколта, а от там е могатд а се изчислят разходите и приходите.

Много голяма е вероятността зелето тази година да бъде в пъти по-малко от предлаганото досега. В Холандия площите с културата са намалели драстично спрямо 2017 г., а в Полша, която се конкурира с останалите производители добивите тази година са по-ниски.

Купувачите от своя страна гледат да подсигурят себе си и избързват да сключат договори със земеделските производители. Те пък са готови да чакат. Играта на котка и мишка буди сериозни въпроси. Ще има ли печалба и за кого? А за да я има нея ще стигнат ли добивите, за да се задържи цената висока? За всички тези въпроси е нужно време. Време за събиране на реколтата, за сключване на договорите, за пресмятане на разходите и в крайна сметка цялата картинка може би ще се изясни чак към януари 2019 г.

 

Сродни публикации