Европарламентът насърчава използването на отпадъчни води в земеделието » Съвети в земеделието

февруари 28, 2024

Европарламентът насърчава използването на отпадъчни води в земеделието

Акценти

  • Властите в страните членки ще издават разрешителни за онези, които искат да се занимават с пречистване на водите

Европейският парламент подкрепя стандарти за качество при повторното използване на води за напояване, а целта е да се стимулира разумното ползване на водите в Европа.

Това става ясно от публикация на ЕП, касаеща водните ресурси. В нея се посочва, че ръстът на населението, урбанизацията и туризмът са фактори за нарастващото търсене на водни ресурси в Европа. От друга страна, промените в климата повишават риска от засушавания и недостиг на вода. Според прогнози* до 2030 г. около половината от реките в Европа ще бъдат засегнати.

От ЕП посочват, че селското стопанство отговаря за около половината от потреблението на вода в ЕС. За да бъде гарантиран достъпът на европейците до прясна вода, Парламентът работи по мерки за насърчаване на повторното използване на отпадъчни води за напояване.

Комисията на ЕП по околна среда прие на 21 януари неофициално споразумение със Съвета по темата.

Новите правила трябва да бъдат приети на пленарно заседание и в Съвета, за да се превърнат в законодателство. Целта е да се гарантира, че оползотворените води са безопасни за хората и за околната среда.

Законодателното предложение:

  • – налага минимални изисквания за качеството на повторно използваните води;
  • – изисква постоянното им следене;
  • – кара пречиствателните станции да изготвят планове за управление на риска.

Властите в страните членки ще издават разрешителни за онези, които искат да се занимават с пречистване на водите. Ще следят за спазването на изискванията. Общите правила на европейско ниво осигуряват еднакви условия за всички оператори на пречиствателни станции и селскостопански производители и гарантират, че няма да има пречки пред свободното движение на селскостопанска продукция в ЕС, посочва в заключение от www.europarl.europa.eu.

 

За автора

Сродни публикации