С европари ще се покриват 100 % от щетите от защитени животни » Съвети в земеделието

май 30, 2024

С европари ще се покриват 100 % от щетите от защитени животни

Акценти

  • След решението на Комисията инвестициите, които ще бъдат възстановявани с държавни средства вече няма да са 80 %, както беше, а 100 %

Това решение на ЕК има за цел да подпомогне земеделските стопани от районите, където набезите на месоядни диви животни са често явление

Един от сериозните проблеми на част от земеделските стопани са набезите на диви животни. Често те предизвикват големи материални щети. Финансова равностойност, от такъв вид загуби, обикновено е непредвидена като разход в бюджета на фермерите. Именно тук възниква и затруднението им да възстановят стопанствата и броя на животните си. В тази връзка Европейската комисия реши да ги подпомогне финансово като им даде възможност да получават пълно обезщетение за вреди, причинени от защитени животни. Такива често нанасят вълците с нападенията си, търсейки храна.

Като решение на проблема са разгледани инвестициите за осигуряване на защитни средства от дивите животни. Под защитни средства се има предвид изграждането на електрически огради или придобиването на охранителни кучета. Разходите направени за целта ще бъдат изцяло възстановявани. Не са рядкост случаите, в които някои стопани ежегодно търпят многократни поражения от набезите на хищниците. Решението на Комисията е в подкрепа на стопаните, чиито стопанства са разположени в райони населени с диви месоядни животни.

Доброто управление на конфликти е основния фактор за успеха на европейската политика за опазване на защитените животни. Именно в тази насока може да се търси помощ и подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от националните фондове (държавна помощ).

Чрез насоките на ЕС за държавните помощи в сектора на селското стопанство и горското стопанство и в селските райони 2014-2020 г. са урегулирани правилата за държавна помощ, приложими към обезщетенията за вреди, причинени от защитени животни. След решението на Комисията, инвестициите, които ще бъдат възстановявани с държавни средства вече няма да са 80 %, както беше, а 100 %. Така държавите-членки вече ще имат правото да възстановят 100% от така наречените непреки разходи. Такива са ветеринарните разходи, направени за лечението на ранени животни. Тук влизат и разходите за труд направени за издирването на изчезнали животни след нападение от защитено животно.

 

Сродни публикации