Еврокомисията предложи нови мерки в помощ на агросектора » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Еврокомисията предложи нови мерки в помощ на агросектора

ЕК предлага нови мерки за подпомагане на най-засегнатите селскостопански и хранителни пазари в следствие на епидемията от коронавирус.

Изключителните мерки, обявени като допълнителен отговор на кризата с коронавирус, включват:

Помощ за частно съхранение

Комисията предлага да предостави помощ за частно съхранение на млечни продукти (обезмаслено мляко на прах, масло, сирене) и месни продукти (говеждо, овче и козе месо). Тази схема ще позволи временно изтегляне на продукти от пазара за минимум от 2 до 3 месеца и максимален период от 5 до 6 месеца. Тази мярка ще доведе до намаляване на предлаганото на пазара и ще балансира пазара в дългосрочен план.

Гъвкавост за програми за подпомагане на пазара

Комисията ще въведе гъвкавост при прилагането на програми за подпомагане на пазара на вино, плодове и зеленчуци, зехтин, пчеларство и училищната схема на ЕС (мляко, плодове и зеленчуци). Това ще позволи преориентиране на приоритетите за финансиране към мерки за управление на кризи за всички сектори.

Изключителна дерогация от правилата на ЕС в областта на конкуренцията

Приложимо ще бъде за сектора на млякото, цветята и картофите. Комисията ще разреши дерогацията от определени правила за конкуренция съгласно член 222 от Регламента за общата организация на пазарите , която позволява на операторите да приемат пазарни мерки за самоорганизация. Конкретно на тези сектори ще бъде разрешено колективно да предприемат мерки за стабилизиране на пазара. Например, на сектора на млякото ще бъде разрешено да планират колективно производство на мляко, а на сектора на цветята и картофите ще бъде разрешено да изтеглят продукти от пазара. Ще се разрешава и съхранение от частни оператори. Такива споразумения и решения са валидни само за период от максимум шест месеца. Движението на потребителските цени ще се следи отблизо, за да се избегнат неблагоприятни ефекти.

 

За автора

Сродни публикации