Д-р Лозана Василева е новият изпълнителен директор на ДФЗ » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Д-р Лозана Василева е новият изпълнителен директор на ДФЗ

Доктор Лозана Василева е новият изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция /ДФЗ-РА/. Това реши Управителният съвет на ДФЗ – РА на редовното си заседание от 29.08.2014 г., на което освободи от поста досегашния изпълнителен директор Атанас Добрев.

Д-р Лозана Василева им дълъг професионален опит в системата на Министерство на земеделието и храните и ДФЗ-РА. Има докторска степен по аграрна икономика от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), както и специализация по биоземеделие от Университета Южна Бохемия в Чехия. В периода 2003 г. – 2004 г. д-р Лозана Василева работи като старши експерт по агростатистика в Областна дирекция „Земеделие и гори” в гр. Пазарджик. От 2004 г. до 2009 г. е счетоводител, а от 2009 г. е директор на Областната дирекция на ДФ „Земеделие” в гр. Пазарджик. Владее английски и френски език.

С решение на УС на ДФЗ са освободени и двамата зам. директори на институцията – Татяна Ангелова и Николай Дачев. Татяна Ангелова ще продължи да работи в ДФ „Земеделие“ като директор на дирекция.

Иванка Багдатова-Мизова и Живко Живков са новите зам. изпълнителни директори на ДФЗ. Иванка Багдатова-Мизова има завършена магистратура по „Счетоводство и контрол” в УНСС. От 2002 г. работи в МЗХ, в дирекция „Животновъдство”. В периода 2003-2014 г. заема различни длъжности в ДФЗ.

Ресорите, за които Багдатова-Мизова ще отговаря, са Селскостопански пазарни механизми, Оперативна програма „Рибарство и аквакултури“ и програма САПАРД.

Живко Живков е завършил магистратура по „Право” във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” през 2009 година. Притежава и магистърска степен от Лесотехническия университет в гр. София. От 2003 г. до 2005 г. е експерт в областната дирекция на Министерството на земеделието и храните във Велико Търново. В периода 2009 г. – 2014 г. е директор на Областната дирекция на ДФ „Земеделие” във Велико Търново.

Живко Живков е с ресори "Директни плащания на площ" и "Информационни технологии".

 

За автора

Сродни публикации