Д-р инж. Ценко Ценов ще изпълнява длъжността заместник изпълнителен директор на ИАГ » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Д-р инж. Ценко Ценов ще изпълнява длъжността заместник изпълнителен директор на ИАГ

Акценти

  • Д-р инж. Ценко Ценов ще изпълнява длъжността зам. изпълнителен директор поради продължително отсъствие на титуляра инж. Росен Попсавов

Д-р инж. Ценко Ценов ще изпълнява длъжността заместник изпълнителен директор на ИАГ със заповед от 1 октомври на изпълнителния директор на Агенцията.

През 1998 г. д-р Ценов защитава дисертация на тема „Лесовъдска характеристика и закономерности на формиране и стопанисване на дъбовите насаждения в Горско стопанство Ботевград“ в ЛТУ – София и получава образователна и научна степен „доктор“.

От 2001 г. той работи последователно като главен експерт и началник на Регионално управление по горите – София. След това постъпва в централното управление на горите. Във ведомството е назначен като  главен експерт в отдел „Стопанисване на горите“, по-късно началник на отдел „Недържавни гори и контрол върху дейности в горите“ и и.д. директор на дирекция „Горско стопанство“.

През последните пет години е директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейности“.

Д-р Ценов е част от екипа, изготвил проекта на Закона за горите от 2011 г. и е съавтор на концепцията за реформа в горския сектор. Участвал е в изготвянето на проекти на наредби, концепции за стопанисване, управление и консултиране на собствениците на недържавни гори, концепция за оценка на гори и земи в горските територии, указания за стопанисване и управление на горските територии, становища, анализи и др.

Автор е на десетки научни и приложни публикации. Носител е на приз „За цялостен принос в лесовъдската практика“.

Д-р инж. Ценко Ценов ще изпълнява длъжността зам. изпълнителен директор поради продължително отсъствие на титуляра инж. Росен Попсавов.

 

За автора

Сродни публикации