Възползвайте се от новата държавна помощ за техника за охлаждане и съхранение на земеделска проукция » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Възползвайте се от новата държавна помощ за техника за охлаждане и съхранение на земеделска проукция

Овощарите ще могат да се възползват от новата държавна помощ за техника за охлаждане и съхранение на земеделска продукция.

Помощта е насочена за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция. Подпомагането ще покрива  до 50% от разходите за закупуване на такава техника от страна на земеделските производители. Помощта обаче не трябва да бъде повече от 120 000 лева.

Заместник-министър Кръстева подчерта, че политиката за подпомагане е насочена за постигане на устойчиво развитие на сектора.

За 2019 година е одобрен финансов ресурс от 5,5 милиона лева. Тя припомни, че това е ръст спрямо предходните 2017 и 2018 година. Тогава той е бил съответно 4 и 5 милиона лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за вредителите по трайните насаждения през зимния период.

„МЗХГ следва политика на подкрепа за засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността на българското овощарство.“, заяви още Кръстева.

 

Сродни публикации