Държавна земя ще се купува и с компенсаторни записи » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Държавна земя ще се купува и с компенсаторни записи

Държавната земя ще може да се купува не само с компенсационни бонове, но и с компенсаторни записи. Тази изненадваща законова промяна е на път да се случи, след като депутатът Тунджай Наимов от пловдивския избирателен район на ДПС я предложи на второ четене в Закона за собствеността на земеделските земи, а колегите му от ресорната парламентарна комисия я одобриха почти без дебати на заседание, приключило вечерта в сряда.

Какво се променя

В момента законът казва, че държавна земя може да бъде продавана на търгове само срещу поименни компенсационни бонове. Според новите текстове, освен поименни компенсационни бонове при участие в държавни търгове за земя вече ще могат да се ползват още компенсаторни записи и жилищни компенсаторни записи. Освен това се въвежда изискване 20% от цената на земята да се заплаща с парични средства, т.е. в брой, а не както бе досега само с непарични средства, каквито са всички бонове и записи.

"Целта ни е да разширим кръга от лица, които могат да участват в търговете, както и да дадем възможност на хората да реализират книжата си", обясни инициаторът на промяната Наимов. Той обясни, че целта на паричното плащане е по този начин да се осигурят допълнителни приходи за държавата, включително и заради факта, че земеделското министерство има и разходи за организиране на търговете.

На практика това разширява двойно инструментите, с които ще може да се купува държавна земя. В същото време обаче отваря значителна възможност за най-големите собственици на такива инструменти. Макар по номинал все още голяма част от тях да не са използвани (компенсаторни записи за около 130 млн. лв.), малка част от тях са активно търгувани (около една трета в случая с компенсаторните записи). Същото важи и за поименните компенсационни бонове (ПКБ), след като огромна част от активните бяха използвани в изненадващо големия национален търг за продажба на държавна земя от септември 2012 г.

 

Борсовата търговия се активизира

От разширяването на кръга реституционни книжа ще спечелят собствениците на тези записи – малки и големи. Според запознати, както през есента на 2012 г., така и сега, основните държатели на компенсаторни записи са компании около основателите на "Винпром Пещера" – Антон Щерев и Атанас Петров. През 2013 г. дружества, индиректно свързани с австрийския собственик на "Уинслоу ленд инвест" – WINSLOW Eastern, са били едни от най-големите собственици на компенсаторни записи. Скоро "Уинслоу ленд инвест" трябва да бъде придобито от две компании, собственост на Щерев и Петров, като сделката вече беше одобрена от Комисията за защита на конкуренцията в края а януари. А "Уинслоу ленд инвест" е вторият най-голям частен собственик на земеделска земя със своите около 350 хил. дка. Дружества от групата се сдобиха с големи пакети бонове (над 30 млн. лв. номинал) и записи (над 10 млн. лв. номинал) от инвестиционния фонд Artio International Equity Fund, който дълго време търсеше как да излезе от инвестицията си. Основателите на "Винпром Пещера" не бяха открити за коментар.

Както през 2012 г. за боновете, така и сега търговията със записите се активизира значително през последните месеци на Българската фондова борса. Все по-често се прехвърлят по-големи пакети от над 1 млн. брой. Повишението на цените е шанс и за дребните притежатели да продадат своите записи на добра цена на борсата, ако не желаят да участват в бъдещи търгове.

В четвъртък, т.е. ден след вечерното заседание на земеделската комисия, и въпреки че новината не беше разгласена от медиите, търговията със записи рязко се раздвижи. През деня бяха сключени сделки с компенсаторни инструменти за над 2.3 млн. лв. (с общ номинал от близо 4 млн. лв). Най-големите прехвърлени обеми бяха на компенсаторни записи, които години наред се търгуваха на по-ниски ценови равнища от ПКБ, тъй като не се ползваха в търгове за държавна земеделска земя. Изравняването на цените между трите вида компенсаторни инструмента е първият ефект, който борсовите специалисти очакват да се получи, и той дори вече е факт. Записите настигнаха боновете и се търгуваха на цена от 0.61 лв. за брой. За сравнение, година по-рано котировките се движеха около 0.20 лв. Цветослав Цачев, ръководител на отдел "Анализи" в "Елана трейдинг", обясни движението в цената с това, че се появява още една възможност за използването на обикновените компенсаторни записи.


Секторът харесва промяната

Брокери и земеделски производители съобщават, че не са чували за  промяната и не са я обсъждали с депутати. А Наимов коментира, че е готов да чуе мнения и забележки от сектора, ако има такива. До този момент земеделското министерство не е съобщавало дали предстоят търгове за продажба на земя. В предходни години, когато ги е имало, са се провеждали през лятото и есента.
От земеделския сектор коментираха, че с тях не е обсъждана промяната, но като цяло би предоставила възможност на повече участници да се включат в търговете. Част от фермерите смятат и че трябва да бъде разрешена продажбата на държавна земя изцяло срещу пари.

Така аргументирани, предложените промени звучат чудесно. Въпросът е, че отговарят на една малка част от проблемите около търговете за държавна земеделска земя. Всички пробойни в законодателството ясно си проличаха в мегатърга за над 100 хил. дка през есента на 2012 г. Като например към кой момент трябва да притежаваш боновете. Освен това изискванията кога, къде и как се оповестяват търговете и конкретните данни, кои земи се продават, също са, меко казано, остарели, което коства неимоверни усилия на всеки добросъвестен заинтересуван да разбере намеренията на държавата.

 

За автора

Сродни публикации