Държавната подкрепа за земеделието намалява » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Държавната подкрепа за земеделието намалява

Страните – членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), са понижили подкрепата си за земеделските производители. Според данните на организацията през 2013 г. държавната подкрепа за земеделските производители е била средно 18.2% от брутните им приходи спрямо 18.8% през 2012 г. Сумата на субсидиите за производителите в страните от организацията е спаднала до 258 млрд. долара спрямо 266.4 млрд. година по-рано. През миналата година индексът на цените на хранителните стоки, изготвян от Организацията по храните и земеделието към ООН – ФАО, е бил на средно ниво 209.8 пункта спрямо 213.3 за 2012 г. и рекордните 229.9 пункта за 2011 г. Дори и при този спад показателят е на над двойно по-високи нива, отколкото преди десетилетие. ОИСР отчита, че повишението на цените на земеделските суровини през последните десет години е довело до намаляване на финансовата подкрепа за фермерите от страна на държавите.
"Всяка със свое собствено темпо, членките на ОИСР се оттеглят от мерките за подкрепа, целящи повишаване на цените на вътрешните пазари. Постепенно се приемат други механизми за подкрепа на земеделските производители, като например плащания по фиксирани критерии, които не оказват директно влияние върху непосредствените решения за производството", се казва в доклад на организацията. В анализа се изтъква, че нивата на подкрепа за земеделието в страните от ОИСР е спаднало значително спрямо 37% от брутните приходи през периода 1986-1988 и 29.75% през 1995-1997 г.
В рамките на Европейския съюз обаче стойността на помощите е нараснала до около 87.6 млрд. евро през миналата година спрямо 86.3 млрд. за 2012 г. По този начин субсидиите достигат 19.8% от брутните приходи на фермерите спрямо 19.6% за предишната година. В САЩ помощите за аграрния сектор са били 31 млрд. долара спрямо 35 млрд. за предишната година. Това представлява спад от 7.9% до 7.4% от брутните приходи на производителите.
Между отделните членове на организацията има значителни разходи по отношение на земеделската политика. В Япония държавните помощи за производителите на храни достигат 55.6% от брутните им приходи, докато в Нова Зеландия – едва 0.5%. Швейцария е намалила подкрепата си за фермерите до 49.4% от брутните им приходи спрямо 56.2% за 2012 г. Значително са намалени помощите и в Норвегия, където делът им от постъпленията на стопаните са намалели от 60.2 до 52.9% през миналата година.

 

За автора

Сродни публикации