Държавен фонд "Земеделие" бави фатално проекти » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Държавен фонд „Земеделие“ бави фатално проекти

Седем години не стигнаха на българските чиновници да се научат в срок да одобряват проектите на кандидатите за еврофинансиране. Новият пример е за последните пари по Програмата за развитие на селските райони. Миналия май са подадени над 1200 предложения от фирми, които се конкурират за еврофинансиране от 70 млн. евро.

Фонд „Земеделие“ все още не е избрал с кои компании ще подпише договори, нищо че срокът за това е бил три месеца, т.е. изтекъл е преди половин година. Бавността на администрацията може и да не е била фатална предходните години. Но сега крайният срок за приключване на проектите е в средата на следващата година.

А забавянето поставя под голям риск изпълнението, особено при строителство на производствени мощности или туристически обекти, каквито са голяма част от предложенията.
Последният рунд в програмата за селските райони вече влезе в новините. Оказа се, че над 200 от проектите са за скъпи яхти, коли, хеликоптери. Проблемът обаче стана известен през септември и решаването му няма как да е оправдание за закъснението на чиновниците.

Мудната администрация

През май миналата година фонд „Земеделие“ обяви прием на проекти по схемите „Разнообразяване към неземеделски дейности“ и „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на селските райони. По двете мерки може да се кандидатства за подпомагане на инвестиции извън селското стопанство, като при първия случай могат да участват фермери, които искат да се развиват и в други направления, а при втория  – предложенията са на компании от всички други икономически отрасли. Кръгът е широк – може да се кандидатства за средства за създаване на производствени, преработвателни мощности, туристически обекти и др.

До края на май 2013 г., когато кандидатите можеха да подават предложенията си, във фонда са внесени за разглеждане над 1200 бизнес плана. И макар че срокът за разглеждането им да трябва да бъде три месеца или до есента на миналата година, компании, подали проекти, сигнализираха пред „Капитал Daily“, че все още не е обявено кой е одобрен за финансиране.

Същевременно обаче в самата програма е записано, че избраните проекти трябва да се изпълнят до 24 месеца, но не по-късно от юли 2015 г. Така дори и в следващите дни да се сключат договори с победителите, фирмите ще имат по-малко от година и половина за изпълнение на проектите –  кратък срок, особено ако в проектите е предвидено строителство на производствени мощности, семейни хотели и др., където има редица процедури за издаване на разрешителни и др.

Кандидат по програмата съобщи, че няколко пъти е търсил информация кога ще излезе класиране по проектите, но така и не са му дали отговор кога ще се случи това. Той посочи, че е несправедливо да му се намалява срокът за изпълнение по вина на администрацията. Има и неравнопоставеност – ако например една фирма не спази 10-дневния срок за предаване на изисканите от фонда допълнително документи, проектът й няма да участва в класирането, а същевременно няма санкция за служителите, които са прескочили срока за разглеждане на предложенията.

 

За автора

Сродни публикации