Дългосрочният бюджет на ЕС трябва да бъде приет без закъснение » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Дългосрочният бюджет на ЕС трябва да бъде приет без закъснение

Акценти

  • Своевременното постигане на бъдещия бюджет означава конкретни резултати за всички европейци

Все още предстои да бъдат обсъдени финансовите аспекти.

ЕК призова за усилена работа и постигане на напредък по следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г . Невъзможността да се постигне своевременно споразумение би се отразило на студенти, фермери, изследователи и на всички, които се ползват от бюджета на ЕС. Текущият дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2014-2020 г. беше приет с шест месеца закъснение. Това имаше отрицателни последици за много граждани в държави-членки и не само. С цел да се избегне подобен сценарий, Комисията призовава днес Европейския съвет да изготви план за постигане на споразумение за дългосрочния бюджет на ЕС през есента. Комисията прикани Съвета да придвижи работата напред като приоритетен въпрос.

През май и юни 2018 г. Комисията представи предложение за нов и модерен дългосрочен бюджет, тясно съобразен с приоритетите на ЕС. Сред тях имаше и законодателни предложения за 37 секторни програми. Много от секторните предложения бяха поне частично затворени.

По време на преговорите много от елементите, които ЕК първоначално предложи, вече получиха широка подкрепа от Европейския парламент и Съвета. В същото време ключовите политически въпроси – и по-специално финансовите аспекти – все още предстои да бъдат обсъдени. Сега е моментът да се обърне внимание на тях.

През юни Европейският съвет трябва да започне нов етап от политическите преговори с акцент върху финансовите и други стратегически въпроси. Само така ще може да се гарантира постигането на своевременно споразумение, изпълнение и функциониране на новите програми до 1 януари 2021 г.

Своевременното постигане на бъдещия бюджет означава конкретни резултати за всички европейци. Част от тях са създаването на десетки хиляди работни места в областта на научните изследвания още през 2021 г. и на още много други в по-широката икономика. Подкрепата на малките и средни предприятия, която ще им позволи да реализират инвестициите си.

Амбициите за завършване на работата по бъдещата рамка и разходните програми са много смели, но постигането им е възможно.

 

Сродни публикации