ДФ „Земеделие” разработи допълнителни указания за възложителите по ЗОП » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

ДФ „Земеделие” разработи допълнителни указания за възложителите по ЗОП

Насоките ще улеснят възложителите по Закона за обществените поръчки (ЗОП), които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Насоките вече включват и указания за разработването на описателни документи към списъците с планирани обществени поръчки. Те са разработени на базата на опита на ДФ „Земеделие” при извършването на предварителни проверки на списъците с обществени поръчки. Указанията са с препоръчителен характер и не са задължителни за възложителите. Подробните указания ще намерите тук:
http://www.prsr.bg/documents/Документи-по-ЗОП/5/0/index.html

 

За автора

Сродни публикации