ДФ „Земеделие” подкрепи малкия и среден бизнес с 1.22 милиарда лева » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

ДФ „Земеделие” подкрепи малкия и среден бизнес с 1.22 милиарда лева

В периода 2007 г. – септември 2013 г. са сключени общо 2 085 договора по 4 мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), които основно финансират малки и средни предприятия – 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Размерът на одобрената субсидия за тях възлиза на 1.22 млрд. лева. Тези данни бяха представени днес от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” Мирослав Николов по време на Националния форум Правителство-Бизнес „Рестарт в икономиката”.

В изказването си Мирослав Николов обърна внимание на факта, че териториалното разпределение на средствата по четирите мерки е неравномерно, като най-много са договорените средства в областите Пловдив и Добрич, а най-малко в Кюстендил и Кърджали. Делът на договорените средства в Пловдивска област достига 17%, което е почти двойно на останалите 27 области, където договарянето е под 10%.

Изпълнителният директор на ДФЗ направи анализ за разпределението на договорените средства в шестте региона в страната. Най-голям процент на одобрените субсидии има в Южния централен район 24 % (близо 270 млн. лева), следван от Югоизточния район с 19% (232 млн. лева).  Най-малко са усвоените средства в Северния централен район, малко над 155 млн. лева.

Според одобрените 5 годишни бизнес планове към проектите се очаква да бъдат разкрити нови 18 667 работни места. Мирослав Николов обърна внимание и на положителната тенденция в по-слабо развитите региони, какъвто е Северозападният, да бъдат разкрити много работни места.

 

За автора

Сродни публикации