ДФ „Земеделие“ изплати 3.4 млн. лева de minimis за пчелни семейства » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

ДФ „Земеделие“ изплати 3.4 млн. лева de minimis за пчелни семейства

На 31 юли 2015 г. изтече срокът за сключване на договори по схемата за предоставяне на минимална помощ de minimis за подкрепа на пчеларите за справяне с последствията от нестабилните климатични условия през 2014 и началото на 2015 г.
За подпомагане на пчеларите с минимална помощ de minimis беше утвърден ресурс в размер на 3 500 000 лв. Одобрени за подпомагане са 4 984 земеделски стопани, отглеждащи 445 109 броя пчелни семейства, за 3 471 850 лв.
Към момента е изплатена сума в размер на 3 438 053 лв. по сключени договори с 4 924 пчелари.
Общият размер на помощите de minimis за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337, 45 лв.) за период от три данъчни години (2013 – 2015).

 

За автора

Сродни публикации