ДФЗ ще трябва да предостави информация на АКФ » Съвети в земеделието

юли 27, 2021

ДФЗ ще трябва да предостави информация на АКФ

Акценти

  • Незаконосъобразността на решението на ДФЗ беше потвърдена от ВАС

Начинът на разходване на средства е тема, която буди сериозен интерес у гражданите.

Държавен фонд „Земеделие“ ще трябва да предостави на Антикорупционния фонд (АКФ) достъп до документация относно одобрените за финансово подпомагане заявления. Това реши Върховния административен съд (ВАС).

НА 27 октомври 2017 г. ДФЗ отказа да предостави поисканата от АКФ информация. Така започна и съдебният спор между тях.

В мотивите за отказ от Фонда са посочили, че исканите данни нямат връзка с обществения живот на България. По тази причина те нямало как да бъдат от полза за АКФ, за да се състави мнение за дейността на ДФЗ.

човек носи купчина папки с документи

АКФ обжалва това решение пред Административен съд – София-град (АССГ), който потвърди, че става въпрос за обществена информация, която заявителят има право да получи.

В отговор ДФЗ се обърна към ВАС и обжалва решението на АССГ. Така на 8 май 2019 г. този спор приключи в полза на АКФ без право на последващо обжалване.

Незаконосъобразността на решението на ДФЗ беше потвърдена от ВАС.

Стана ясно, че начинът на изразходване на публичните средства е тема, която вълнува гражданите и им помага да формират мнение за работата на дадена институция.

 

Сродни публикации