ДФЗ ще реши за отпускането на помощ по схемата „de minimis“ за животновъди » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

ДФЗ ще реши за отпускането на помощ по схемата „de minimis“ за животновъди

На Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“, който ще се проведе утре,  21 април 2015г (вторник), ще бъде обсъдено предоставянето на помощ по схемата „de minimis“ за животновъди. Това стана ясно по време на Консултативен съвет по животновъдство свикан по инициатива на министъра на земеделието и храните Десислава Танева. Предложено бе овцевъдите и козевъдите да получат финансова подкрепа в размер на 5 млн. лева. За средствата ще могат да подават заявления собственици на над 50 животни, като няма да има ограничение за максималния брой на животните в стадата. Министър Танева бе категорична, че финансовата подкрепа е от изключително значение в този момент, заради проблемите, които възникнаха в сектора в следствие на руското ембарго и падането на млечните квоти. На УС на ДФЗ ще се предложи и предоставянето на помощ по схемата и за фермерите, отглеждащи крави и биволи в млечно направление. Максималната помощ, която може да получи един стопанин по схемата „de minimis“ е в размер до 15 000 евро за три данъчни години. Членовете на Консултативния съвет решиха да предложат на УС на ДЗФ, периодът на задържане на животните и по двете схеми да бъде 100 дни.

По време на Консултативния съвет бяха предоставени и данни, за каква част от общинските пасища са взети решения за отдаването им на животновъди от съответните общински съвети. За всички 28 области на страната това са над 1,7 млн. декара. Животновъдите заявиха, че някои от местните власти не спазват  измененията на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, които се отнасят до предоставянето на пасищата. Министър Десислава Танева обяви, че ако пасище бъде преобразувано в ливада и бъде заявено за подпомагане ще бъде проверявано задължително дали изпълнява изискванията.

По време на Консултативния съвет се обсъди и хода на кампанията за ваксинация на овцете и говедата срещу заболяването „син език”. По данни на Българската агенция за безопасност на храните към 16 април ваксинацията на овцете е приключила в десет области в страната, като ваксинирани са близо 75% от тях. От БАБХ коментираха, че ако в дадена област има недостиг на ваксини, те ще бъдат пренасочвани от областите, където има излишък.  От днес започна и ваксинацията на говедата в страната. 

 

За автора

Сродни публикации