ДФЗ ще раздаде 1.5 млрд лева » Съвети в земеделието

април 22, 2024

ДФЗ ще раздаде 1.5 млрд лева

Акценти

  • Сериозно се намаляват субсидиите  по направлението „Оперативни програми и групи производители в сектора на плодовете и зеленчуците“

Държавен фонд „Земеделие“  обяви проекто-бюджета си за тази година.

Земеделските производители ще получат директни плащания на обща стойност 1.5 млрд. лева.

Промяна при субсидиите за фермерите не се предвижда. Помощта за тях остава на същите нива от миналата година. Предвижда се тя да запази размера си и през първите две години от новия програмен период (през 2021 -а и 2022-а).

Промяна във финансирането няма да има и при разпределението на средствата за директните плащания отделени от производството. За тях  са предвидени 1.2 млрд. лева. За всички други прогнозната стойност е 300 млн. лева.

Бюджетът за държавните помощи обаче се увеличава. През миналата година разплащателната агенция е заделенила  150 млн. лв., но в следващите две години е предвидено нарастване с 11%  – или с по 166.750 млн. лв. годишно.

Предвидено е увеличение и на средствата  за националните програми по пчеларство. Бюджетът за тях се вдига от  пет млн. лв. на 6.4 млн. лева. Този ръст на подпомагането беше договорен  през миналата година след доста протести на пчеларския бранш.

Увеличение на парите има и по училищните схеми. Субсидията за „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ нараства от 26.790 млн. лв. на 29.595 млн. лева.

За разлика от тях,  с близо 9 млн. лв. намаляват парите за преходната национална помощ.  От 134.251 млн. лв. през 2019 -а, през тази и следващите две години тя ще бъде 125.231 млн. лева.

Средствата за краткосрочни и инвестиционни кредити също са по малко. От  130 млн. лв. за  миналата година , през тази те стават 120 млн. лева.

Програмата за развитие на селските райони също е поорязана.

През миналата година  субсидиите за нея бяха близо 1.030 млрд. лв.,  но през тази година размерът и е с девет на сто по-малко – или 926.273 млн. лв, става ясно от публикувания документ.

Сериозно се намаляват и субсидиите  по направлението „Оперативни програми и групи производители в сектора на плодовете и зеленчуците“. Прогнозираният бюджет при тези програми през следващите две години ще падне на 12 млн. лева. През миналата той беше 24 млн. лв. , през тази е предвидено да бъде  14 млн. лв., а рамката за него през следващите две години  ще бъде около  12 млн. лева.

Очевидно , че след преговорите за новата Обща селскостопанска политика на Европейският съюз, при които беше заложен и по-нататъшен спад на средствата по селската програма до 2021-а , намалението на средствата за страната ни ще бъде незначително – едва  1% – или до 917.694 млн. лева. Не така обаче ще стоят нещата през  2022 –а, когато се предвижда понижение на средкствата  с 15% – или до 778.367 млн. лева.

 

За автора

Сродни публикации