ДФЗ ще отпуска кредити за проекти по Пчеларската програма при 3% лихва » Съвети в земеделието

септември 30, 2023

ДФЗ ще отпуска кредити за проекти по Пчеларската програма при 3% лихва

Акценти

  • Погасяването на заема се осъществява чрез прихващане на полагащата се субсидия по Програмата

За поредна година кандидатите с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство могат да кандидатстват за кредити, отпуснати пряко от ДФЗ.

Със свое решение УС на ДФЗ утвърди условията, при които бенефициерите по НПП 2020-2022 г. ще имат възможност да реализират проектите си чрез кредит.

Възможността за кредитиране ще позволи на пчеларите да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки А, Б, В и Д от Програмата:

  • – за закупуване на нови кошери;
  • – отводки;
  • – пчелни майки;
  • – ветеринарно-медицински препарати;
  • – за закупуване на пчеларско оборудване и прикачен инвентар за подвижно пчеларство.

Схемата допринася за значително увеличение в усвояването на средствата по НПП.

Максималният размер на отпусканите средства е до 95% от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ. За първи път през настоящата година отпада еднократната такса за обработка и управление. Тя беше 0,5 % от размера на кредита. Погасяването на заема се осъществява чрез прихващане на полагащата се субсидия по Програмата.

УС на ДФЗ преутвърди годишна лихва в размер на 3% за отпусканите пряко от Фонда кредити за 2020 година.

 

За автора

Сродни публикации