ДФЗ ще изплати субсидиите на земеделските производители по СЕПП на 16 декември, а за необлагодетелствани райони до 20 декември » Съвети в земеделието

декември 03, 2023

ДФЗ ще изплати субсидиите на земеделските производители по СЕПП на 16 декември, а за необлагодетелствани райони до 20 декември

ДФЗ ще изплати:

  • – 635 млн. лв., предвидени за плащания по Схемата за единно плащане на площ;
  • – 115 млн. лв. за схемите за обвързано подпомагане, които са вече преведени.

Земеделските стопани ще получат субсидиите си съгласно разчетите за месец декември. Те се запазват без промяна от първоначално одобрените директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието в размер до 750 млн. лв.

ДФЗ планира до 20 декември 2019 г. да плати и финансовото подпомагане по мярка 13 от ПРСР 2014-2020 – за необлагодетелствани райони.

За целта на фонда са необходими общо до 83,8 млн. лв. С решението на МС от днес се осигуряват допълнителни 41,5 млн. лв. Те не достигаха, за да са обезпечи превеждането на субсидиите на всички кандидати по мярка 13.

 

За автора

Сродни публикации