ДФЗ разсрочва за още една година кредитите за изхранване на животните и лихвите по тях » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

ДФЗ разсрочва за още една година кредитите за изхранване на животните и лихвите по тях

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) взе решение за разсрочване на дължимите към 25 ноември 2014 г. кредити за изхранване на животните и лихвите по тях с една година. Беше взето решение и за намаление на лихвения им процент от 4,5% на 4 на сто. Кредитите са отпуснати за закупуване на фураж и фуражни компоненти за изхранване на преживни животни (говеда, биволи, овце и кози), птици и свине. Те се отнасят за периода 2008-2010 г., както и за 2012 година. Животновъдите могат да подават заявления за анекси към договорите за разсрочване на задълженията в областните дирекции на Фонда от 10 ноември до 22 декември 2014 година.

 

За автора

Сродни публикации