ДФЗ пусна Системата за електронни услуги » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

ДФЗ пусна Системата за електронни услуги

Акценти

  • Първи кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” ще могат да се възползват от СЕУ

Данните в нея са достъпни след извършване на регистрация

Вече заработи Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ „Земеделие“.Тя ще бъде в полза на земеделските стопани, които вече ще могат да проследят данните от извършените проверки на външни институции. Кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 ще бъдат първите, който ще могат да се възползват от информацията.

Чрез СЕУ ще бъде достъпна информация относно:

  • Състоянието на парцелите на бенефициентите;
  • пчелините и животните;
  • данните от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ);
  • данни от Дирекциите на Националните паркове за Кампания 2018.

За достъп до информацията, събрана в Системата за електронни услуги, е необходимо всеки потребител да си направи индивидуална регистрация. Ако кандидатът няма създаден профил следва да подаде заявка за регистрация. Това става чрез линка (отбелязан с червена стрелка на снимката) под полето за „Идентификация на потребител“. Така се подава заявката. След това е нужно явяване в Областна дирекция на ДФЗ – РА, за да се извърши идентификация и да се активира достъпа до системата.

В случай, че има несъответствие в данните, кандидатите могат да се обръщат към:

  • контролиращото лице, с което имат сключен договор
  • дирекцията на съответния национален парк, който им е издал разрешителното за паша;
  • ИАСРЖ.
 

Сродни публикации