ДФЗ призовава биопроизводителите да се регистрират и отправят запитвания през СЕУ » Съвети в земеделието

септември 29, 2023

ДФЗ призовава биопроизводителите да се регистрират и отправят запитвания през СЕУ

Акценти

  • Актуална информация по мярка 11 "Биологично земеделие" може да бъде получена и на горещия телефон - 02/81 87 203

ДФЗ призовава всички кандидати по схемите и мерките на директните плащания, и най-вече бенефициентите по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 да се регистрират в СЕУ на ДФЗ.

Там всеки може да получи своевременна справка по всички въпроси, свързани с възникнали казуси и с поети ангажименти.

Преди дни 3 177 биопроизводители получиха над 35,6 млн. лв. (35 638 797 лв.) за Кампания 2019 по мярка 11. На близо 400 кандидати обаче, субсидията бе редуцирана поради открити несъответствия между декларираните данни и въведената информация от контролиращите лица в био регистъра на МЗХГ.

От горепосочените биопроизводители над 200 останаха без преведени средства.

Те не спазиха основния си ангажимент – до 30 октомври на петата година от ангажимента си да представят писмени доказателства за произведената от тях продукция или сертификат. ДФЗ проведе множество срещи със сертифициращите фирми и представители на биологичните асоциации, инициира удължаване на срока в наредбата за издаване и предоставяне на биологичните сертификати и изпрати напомнителни писма на всички кандидати.

ДФЗ приканва биопроизводителите, които не са получили субсидии за Кампания 2019 г., да влязат в контакт с контролиращите лица, да проверят заредените данни в био регистъра и при необходимост да ги коригират. След последващи проверки за наличие на липсващите данни в био регистъра, ДФЗ ще прекалкулира и оторизира субсидиите на изрядните кандидати.

СЕУ е достъпна след индивидуална регистрация.

Ако кандидатът няма създаден профил е необходимо да подаде заявка за регистрация на потребител, след което да се яви в Областна дирекция на ДФЗ – РА за да се идентифицира и достъпът му да бъде активиран.

До момента в СЕУ са регистрирани 19 792 земеделски стопани. От тях 8 271 са станали потребители от началото на 2020 г. По време на активния период за очертаване на площите за Кампания 2020 ежедневно постъпваха около 100 запитвания на ден, на които експертите от директните плащания или от звено ИСАК, отговаряха своевременно – в зависимост от естеството на запитването.

При влизане в СЕУ кандидатите на ДФЗ могат да се запознаят с разработените помощни указания: „Ръководство за работа“ и „Видео ръководство за работа“. Те са поместени в основното меню на сайта „Обратна връзка и помощ“, където се намира и подменюто „Въпроси и мнения“.

 

 

За автора

Сродни публикации