ДФЗ приема заявления за компенсации на засегнатите от руското ембарго за необрана и изтеглена от пазара продукция » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

ДФЗ приема заявления за компенсации на засегнатите от руското ембарго за необрана и изтеглена от пазара продукция

Земеделските производители, които са одобрени за участие в извънредната схема за подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци, ще получат обезщетения както за необрана, така и за изтеглена от пазара продукция.

В областните дирекции на ДФ "Земеделие" се приемат искания за прилагане на мерките "изтегляне от пазара" и "небране". Такива искания могат да подават само производителите, които са получили потвърждения от Министерството на земеделието и храните на заявеното намерение за участие в мерките. Заявленията се подаваха в общинските земеделски служби от 1 до 5 септември 2014 г.

Исканията за прилагане на мерките "изтегляне от пазара" и "небране" се подават по адрес на регистрация на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица. При попълване на искането за прилагане на "изтегляне от пазара" се вписват мястото и датата, на които заявените количества плодове и зеленчуци ще бъдат готови за претегляне. Описват се и организациите, на които ще бъде предоставена продукцията. Плодовете и зеленчуците по тази мярка могат да се даряват на благотворителни организации или фондации, училища, детски градини, детски лагери, лечебни заведения, старчески домове или места за лишаване от свобода. Продукцията може да се използва и като храна за животни. При мярката "небране" е нужно да се запише датата, на която ще бъдат унищожени насажденията в полето. Важно е датата, която се вписва за изпълнение на дейностите по двете мерки, да бъде до 15 октомври 2014 г.

Техническият инспекторат на ДФ "Земеделие" ще извършва проверки на място на записаните в документите дати. След проверките, при изрядно изпълнение на посочените дейности, земеделските производители ще могат да подават заявки за плащане. Сроковете за тях ще бъдат определени допълнително със заповед на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", но не по-късно от 15 октомври 2014 г. Субсидиите по извънредната схема ще бъдат изплатени до 30 юни 2015 г.

Общият бюджет по мерките "изтегляне от пазара" и "небране" за всички държави-членки на Европейския съюз е 125 млн. евро и допълнителни 30 млн. евро за праскови и нектарини. С тези средства ще бъдат подпомогнати производителите   на домати, моркови, зеле, пипер, карфиол, краставици, корнишони, гъби, ябълки, круши, малини, десертно грозде, сливи и праскови и нектарини.

 

За автора

Сродни публикации