ДФЗ преведе 18,7 млн. лв. по механизма за финансова дисциплина за Кампания 2018 » Съвети в земеделието

април 23, 2024

ДФЗ преведе 18,7 млн. лв. по механизма за финансова дисциплина за Кампания 2018

ДФ „Земеделие“ изплати над 18,7 млн. лева на над 30 хил. земеделски стопани, кандидати по схемите за директни плащания за Кампания 2018.

Изплащането е за кандидати, при които е налице ставка на корекция (механизъм за финансова дисциплина).

Това съобщиха от пресцентъра на Фонда.

Съгласно Регламент (ЕС) 1307/2013 в България от 1 януари 2016 г. е въведен механизъм за финансова дисциплина.

При него всички суми по схемите на директни плащания се намаляват с определен процент. Само субсидията надвишава левовата равностойност от 2 000 евро за конкретна кампания.

Удържаните средства са предназначени за попълване на резерв за кризи в селскостопанския сектор. Механизмът на финансовата дисциплина е въведен с цел годишният бюджет да е в съответствие с многогодишната финансова рамка.

Разплащателна агенция е наложила ставка на корекция в размер на 1.388149 процента за Кампания 2017 г. върху оторизираните суми на кандидатите по схемите на директните плащания, в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 1236/2017 на Комисията.

Съгласно друг Регламент за изпълнение (ЕС) 1848/2018 на Комисията, поради неизползване на натрупания кризисен резерв от 2017 г., за всяка държава членка е определен сума за възстановяване.

За България върнатите средства по механизма за финансова дисциплина възлизат на 9,587 млн. евро, се посочва в съобщението.

 

За автора

Сродни публикации