ДФЗ подпомага собственици на коне под селекционен контрол с 500 000 лева » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

ДФЗ подпомага собственици на коне под селекционен контрол с 500 000 лева

Секторът коневъдство ще получи помощи de minimis в размер на 500 000 лева от Държавен фонд „Земеделие“. Със средствата ще бъдат подкрепени земеделски стопани, отглеждащи 7 600 броя коне под селекционен контрол. По-голяма част от средствата са заделени за породата Каракачански кон. Останалата сума ще бъде изплатена на отечествените и други породи.
Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро за период от три данъчни години (2013 – 2015 г.).
Заявления ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Срокът за подаване на заявления за подпомагане по схемата е от 3 до 14 август 2015 г. Сключването на договори и изплащането на средства ще започне от 24 август и ще продължи до 10 септември 2015 г.
Подпомагането на регистрирани земеделски стопани, собственици на коне под селекционен контрол, чрез минимална помощ de minimis ще осигури запазване на общото поголовие коне и ще стимулира развитието на коневъдството у нас.

 

За автора

Сродни публикации