ДФЗ плати 4,360 милиона лева за обновяване на пристанището в Сарафово » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

ДФЗ плати 4,360 милиона лева за обновяване на пристанището в Сарафово

Разплащателната агенция преведе на Община Бургас субсидия в размер на близо 4,360 млн. лв. Средствата, които са междинно плащане за инвестиционен проект по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) 2007-2013 г., са за модернизацията на рибарското пристанище в Сарафово. Финансовата помощ е по Мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”. Проектът се реализира на два етапа. Общата стойност на субсидията по него е в размер на над 9,600 млн. лева и представлява 100% от одобрените инвестиционни разходи.

Изграждането на модерно рибарско пристанище на територията на община Бургас ще повиши контрола и ще ограничи нерегламентираните риболовни дейности. Проектът предвижда и създаването на рибна борса, на която рибарите ще могат директно да реализират улова. Така крайният потребител ще купува прясна риба без участието на прекупвачи, което ще наложи регулация и прозрачност на пазара. В следствие на модернизацията, пристанището ще предлага ток, вода и интернет до всяко корабно място, което ще улесни инсталирането и използването на модерно корабно оборудване. Пристанището ще предоставя необходимите условия и за съхранението на улова на борда на риболовните кораби.

Проектът за реконструкция и модернизация на рибарско пристанище в Сарафово има за цел достигане на адекватен на нуждите капацитет за безопасно приставане, престояване и обслужване на рибарски кораби и осигуряване на ефективно, безопасно и хигиенично оборудване за разтоварване и временно съхраняване на уловите, както и за подобряване на работните условия.

 

За автора

Сродни публикации