ДФЗ плати още над 113 млн. лева по СЕПП » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

ДФЗ плати още над 113 млн. лева по СЕПП

Допълнителните субсидии вече са налични по банковите сметки на земеделските стопани. Плащането се извърши на база на актуализирания от МЗХ слой „Площи в добро земеделско състояние“ за кампания 2013, като са отразени подадените възражения срещу конкретни части от него. Отчетени са и резултатите от процедурата по автоматично разрешаване на площи, декларирани от повече от един земеделски стопанин, на база предоставените документи за право на ползване на земеделските земи. Точният размер на финансовата помощ по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) е 113 468 923 лева. Припомняме, че през януари Фонд “Земеделие” изплати над 957 млн. лева по СЕПП.
Всеки стопанин може да направи справка за получените субсидии на www.dfz.bg/Система за индивидуална справка по директни плащания.
 

Сродни публикации