ДФЗ плати над 5,5 милиона лева по схемата „Училищен плод” » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

ДФЗ плати над 5,5 милиона лева по схемата „Училищен плод”

До момента Държавен фонд „Земеделие” е изплатил над 5,5 милиона лева по схемата „Училищен плод” за Кампания 2014/2015 г. Това съобщи зам.- изпълнителният директор на Фонда д-р Лозана Василева.
Д-р Василева допълни, че със средствата са финансирани доставките на почти 2,2 тона свежи плодове и зеленчуци за деца от цялата страна. Тя добави, че през настоящата Кампания 2014/2015 г. в обхвата на схемата „Училищен плод” са включени 2 898 учебни заведения и 403 289 деца, а общият бюджет по схемата за тази учебна година е 11,9 милиона лева.
Зам.-изпълнителният директор отчете, че от стартирането на схемата през 2010/2011 г. до сега броят на учебните заведения, включени в обхвата й, се е увеличил близо 3 пъти. Д-р Василева отбеляза, че през последните 2 години бюджетът по схемата „Училищен плод” се усвоява на 100%, а средствата, които Фондът отпуска за доставката на свежи плодове и зеленчуци, се увеличават с всяка следваща година. Според нея причината за тези добри резултати са както професионализма на експертите в ДФЗ, така и добрата съвместна работа и комуникация с Министерството на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните, Министерството на здравеопазването и с учебните заведения в цялата страна.
От отдел „Плодове и зеленчуци” представиха подробни отчети за резултатите от схемата „Училищен плод” за последните години.
Сред добрите резултати по схемата „Училищен плод” се оказаха увеличаващите се спрямо предходната учебна година количества на раздаваните български плодове като круши, сливи и грозде. От представените съпътстващи мерки като по-интересни за гостите се откроиха посещения на стопанства, създаване и поддържане на градини, запознаване на децата със земеделието, здравословните хранителни навици и опазването на околната среда, възможности за провеждане на състезания, игри и други.

 

За автора

Сродни публикации