ДФЗ отпусна 4 650 000 лева за изхранване на овце-майки по de minimis » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

ДФЗ отпусна 4 650 000 лева за изхранване на овце-майки по de minimis

Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие” взе решение за отпускане на 4 650 000 лв. по държавна помощ de minimis за изхранване на дребен рогат добитък – овце-майки. Помощта се отпуска заради тежката година за овцевъдите и кризата в сектор животновъдство. Фермерите могат да подават заявления за помощта от 23 септември до 1 октомври 2014 г. Конкретният размер на ставките на единица животно ще бъде определен след обобщаване на информацията от подадените заявления.

Размерът на помощта, която всеки отделен кандидат може да получи, ще зависи и от спазване на лимита за помощи de minimis – до 15 000 евро на предприятие за период от три данъчни години.

С друго решение УС на ДФЗ отпусна на земеделските производители Целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2015 г. Лихвата по кредита е в размер на 4,5%, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит. Финансовият ресурс по Целевия кредит е в размер на 10 000 000 лв.

Средствата се предоставят от бюджета на ДФ” Земеделие” до изчерпване на финансовия ресурс. Земеделските производители могат да кандидатстват в периода от 1 октомври до 14 ноември 2014 г.

 

За автора

Сродни публикации