ДФЗ отпуска 7,1 млн. лева за родословна книга и генетични качества на животните » Съвети в земеделието

юли 27, 2021

ДФЗ отпуска 7,1 млн. лева за родословна книга и генетични качества на животните

От 5,5 млн. лева на 7,1 млн. лева се увеличава бюджетът по схемата „Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“.

Това реши УС на ДФЗ.

Помощта се предоставя на развъдните организации/ИАСРЖ за извършените от тях услуги и не включва директни плащания към бенефициерите.

По линия на помощта се подпомагат до:

  • – 100% от административните разходи за водене на родословна книга;
  • – до 70% от разходите за определяне на продуктивните и генетичните качества на животните.

Разпределя се допълнителен финансов ресурс за 2019 г. по схема на „Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга за определяне продуктивността и генетичните качества на животните в размер на 1 676 000 лв.

Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с МЗХГ  и ИАСРЖ да изготвят промяна в указанията за предоставяне на помощта.

 

 

За автора

Сродни публикации