ДФЗ отпуска 1 милион лева за насърчаване производството и използването на висококачествени семена » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

ДФЗ отпуска 1 милион лева за насърчаване производството и използването на висококачествени семена

Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен материал, под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

 

Средствата се отпускат на ИАСАС за полска инспекция на семепроизводни посеви, издаване на етикети, вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране, лабораторен анализ на проби семена по групи култури и извършване на последващ контрол на семената.

 

Субсидията представлява до 100% от разходите за извършените от ИАСАС услуги. Средствата се изплащат на 3 транша за една календарна година. Първият транш в размер на 50% от помощта се отпуска до 30 май на текущата година. По време на втория се изплащат още до 40% от средствата, съобразно прогнозната заявка от ИАСАС и представения от нея междинен отчет. Тези средства се превеждат на агенцията до 30 октомври. Последното плащане се извършва до 16 декември, след предоставяне на окончателния отчет.

 
В предходните две години, бюджетът отпуснат по схемата за висококачествени семена, е бил същият, а усвояемостта му е 99%.
 

За автора

Сродни публикации